Tilmelding

Tilmelding

Undervisningen foregår i både AOF- og TCM regi. Den grundlæggende, løbende, undervisning foregår under AOF tirsdag aften i sangskolens korsal, Nørregade 7, 7400 Herning. Derudover tilbyder TCM supplerende kurser. Typisk i form af søndagsundervisning og korte internat kurser.


Deltagelse i den løbende undervisning under AOF kræver ikke medlemskab af TCM. Tilmelding sker via AOF Herning. Begynderhold startes 2 gange om året. Et i slutningen af august og et i starten af januar. Kurserne vises i en kort periode på AOF's hjemmeside umiddelbart før kursusstart.
Deltagelse i søndagsundervisning, sommerlejre og lign. kurser kræver medlemskab af TCM. Og, for kurser der ikke er rettet mod begyndere, et tilstrækkeligt forhåndskendskab til den lange Yang form. Tilmelding sker ved henvendelse til TCM.